Actieplan 2020-2023

SoortenNL is het samenwerkingsverband van 9 soortenorganisaties. Elke organisatie richt zich op specifieke soortgroepen. Samen zijn we de voorvechters voor de biodiversiteit in Nederland. De basis van onze kennis rust op een groot netwerk van goed opgeleide vrijwilligers.

In 2020 heeft SoortenNL een schenking gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Dit geeft ons de ruimte om echt voor biodiversiteit op te komen. En dat is belangrijk, juist nu. Hiermee kunnen we echt inzetten op een krachtig herstel van onze unieke Nederlandse natuur.

Dit geld zetten we in op de volgende deelgebieden:

  • Vrijwilligers (data)

    SoortenNL heeft een achterban van tienduizenden vrijwilligers. Dit netwerk gaan we meer vergroten, ondersteunen, opleiden en waarderen. Zij zijn onze handen, ogen en oren in de natuur. Zij verzamelen de onmisbare data die ons in staat stelt om aan te geven hoe de Nederlandse natuur ervoor staat. 

  • Onderzoek en innovatie (kennis)

    We zien continu ontwikkelingen in het veld die om onderzoek en innovatie vragen, bijvoorbeeld de achteruitgang van een bepaalde soort. Om ons werk doeltreffender te maken om soorten beter te kunnen beschermen is inzet op onderzoek en innovatie enorm belangrijk.  De bijdrage van de Postcode Loterij maakt dit nu mogelijk. 

  • Aan tafel bij beleidsmakers (bescherming)

    Natuurbeleid wordt tegenwoordig in de provincies gemaakt. Dat is de plek waar wij met onze kennis kunnen bijdragen aan goed beleid en effectieve uitvoering ter bescherming van soorten. We willen daar onze impact vergroten. 

  • Communicatie (bewustwording)

Het team Communicatie vertelt “het verhaal” van SoortenNL. Het doel is bewustwording over de staat van de natuur en wat er nodig is om deze te herstellen en te behouden. Op beleidsniveau, maar ook in de harten, hoofden (en tuinen) van mensen: via heldere en laagdrempelige content willen we  een breed publiek aanspreken over hoe het met de Nederlandse biodiversiteit is gesteld - en wat je  zelf kunt doen.