Flora en faunacongres

15

Flora en faunacongres 2018: Natuurmonitoring

Tijdstip: Maandag 22 januari 2018
Locatie: Natuurplaza, Nijmegen routebeschrijving  
 
12.00 - 12.45 inloop met lunch

12.45 - 13.00 Visie SoortenNL
drs. Sander Turnhout - Alle soorten tellen mee, overal & altijd. Voor iedereen & door iedereen.

Over het belang van brede natuurmonitoring en het verbinden van informatiestromen voor publieke voorlichting & educatie, onderwijs & wetenschap, beheer & bescherming en ontwikkeling & evaluatie van beleid. + introductie dagvoorzitter Tjeerd de Groot (Kamerlid d66)

13.00 - 13.40 Open data & FAIR use
ing. Paul Suijkerbuijk (Open Data Expert voor het Leer- en expertisepunt open overheid BZK) – Bits & Birds, over vrije data en vrije vogels

dr. Barend Mons (Dutch Tech Centre for Life Sciences) – Go FAIR, go anywhere… also in biodiversity

13.40 - 14.20 Wat is optimalisatie?

dr. Anne Schmidt (WUR) – Sturing op monitoring; verschillende perspectieven
dr. Theo Zeegers (EIS kenniscentrum Insecten) –Bestuivers: weten we waar Abraham de mosterd haalt?

14.20 - 15.00 Beleid

Jaap Graveland (RWS) – Wat meet Rijkswaterstaat, waarom & hoe kom je bij de gegevens?
dr. Arjen Hinsbergen (PBL) – Gebruik van natuurdata in beleidsevaluaties. Werkwijze van het PBL. 

15.00 – 15.30 Theepauze

15.30 - 16.10 Beheer en bescherming

Prof. dr. Henk Siepel (hoogleraar dierecologie RU) – Het belang van een goed op elkaar ingespeeld netwerk van beleid, beheer en onderzoek
drs. Robert Kwak – Kwaliteit voor natuur Overal!

16.10 – 16.50 Sociaal perspectief
Kars Veling (Vlinderstichting) – waarnemers zijn geweldig!

Prof. dr. Esther Turnhout (hoogleraar Politics of Environmental Knowledge WUR) – Het citizen science dilemma: vrijwilligers voor wetenschap of wetenschap voor vrijwilligers?

16.50 - 17.00 Resumé door Tjeerd de Groot
 
17.00 - 18.00 Borrel

Post Rating

Comments

best essay service
woensdag 4 juli 2018 14:08
I am happy that I have seen this post. The things that were recognizing by our works will surely help us to accomplish more awards throughout our life in the future. This post will surely help us in our fights that we will confront.
loud blogging
woensdag 26 september 2018 10:41
A great information shared via "Flora en faunacongres 2018" topic, I am pleased to share it with my mates. Finding useful information has become simple with the help of amazing search engine Google.
write my dissertation uk
vrijdag 6 september 2019 15:01
Although most accept that the bargain has been powerful in controling the worldwide exchange of imperiled and compromised species, some contend that numerous issues with implementation remain.

Post Comment

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website