Flora en faunacongres

15

Samen insecten monitoren voor #samenvoorbiodiversiteit

10.00 uur             Welkom, introductie & doel van de dag – Titia Wolterbeek, voorzitter SoortenNL

10.15 uur             Klokken gelijk zetten: +/- 10 korte presentaties (5 minuten),

•              Onderzoek achteruitgang insecten (D en NL) – Eelke Jongejans – RUN
•              Betrokkenheid beleid: van Kamervragen tot Visie Schouten – Louis van Vliet – LNV
•              Nationale Bijenstrategie – nulmeting en doelen – David Kleijn - WUR
•              Bodem-insecten-monitoring – Michiel Rutgers - RIVM
•              Netwerk ecologische monitoring (NEM): 25 jaar vlinders- en libellen – Chris van Swaay – De Vlinderstichting
•              Monitoring Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) - Ellen Meulman – BIJ12

koffie- en theepauze

•              Rijkswaterstaat monitoring insecten – Jaap Graveland - Rijkswaterstaat
•              Meetnet Insecten agrarisch gebied (BIMAG) – Sjoerd Pietersen - LTO
•              Insectenmonitoring met behulp van cameravallen – Theo Zeegers – EIS Kenniscentrum insecten
•              (Plaag)insectenmonitoring – Boki Luske - Louis Bolk instituut
•              Agrobiodiversiteit Hoeksche Waard – Paul van Rijn – UvA
•              Monitoring binnen Deltaplan Biodiversiteitsherstel – David Kleijn – WUR

13.30 uur             Reflectie; wat weten we; wat ontbreekt en wat willen we? Inclusief resultaten workshops; - Sander Turnhout - SoortenNL  

14.45 uur             Synthese en handelingsperspectief - Sander Turnhout - SoortenNL

15.30 uur             Borrel en napraten


Post Rating

Comments

Contract Law assignment help
dinsdag 27 augustus 2019 15:04
Great information shared via "Flora en faunacongres 2019" topic, I am satisfied to share it with my mates. Finding valuable info has become humble with the help of remarkable search engine Google.

Post Comment

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website