Flora en faunacongres

15

Samen insecten monitoren voor #samenvoorbiodiversiteit

10.00 uur             Welkom, introductie & doel van de dag – Titia Wolterbeek, voorzitter SoortenNL

10.15 uur             Klokken gelijk zetten: +/- 10 korte presentaties (5 minuten),

•              Onderzoek achteruitgang insecten (D en NL) – Eelke Jongejans – RUN
•              Betrokkenheid beleid: van Kamervragen tot Visie Schouten – Louis van Vliet – LNV
•              Nationale Bijenstrategie – nulmeting en doelen – David Kleijn - WUR
•              Bodem-insecten-monitoring – Michiel Rutgers - RIVM
•              Netwerk ecologische monitoring (NEM): 25 jaar vlinders- en libellen – Chris van Swaay – De Vlinderstichting
•              Monitoring Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) - Ellen Meulman – BIJ12

koffie- en theepauze

•              Rijkswaterstaat monitoring insecten – Jaap Graveland - Rijkswaterstaat
•              Meetnet Insecten agrarisch gebied (BIMAG) – Sjoerd Pietersen - LTO
•              Insectenmonitoring met behulp van cameravallen – Theo Zeegers – EIS Kenniscentrum insecten
•              (Plaag)insectenmonitoring – Boki Luske - Louis Bolk instituut
•              Agrobiodiversiteit Hoeksche Waard – Paul van Rijn – UvA
•              Monitoring binnen Deltaplan Biodiversiteitsherstel – David Kleijn – WUR

13.30 uur             Reflectie; wat weten we; wat ontbreekt en wat willen we? Inclusief resultaten workshops; - Sander Turnhout - SoortenNL  

14.45 uur             Synthese en handelingsperspectief - Sander Turnhout - SoortenNL

15.30 uur             Borrel en napraten


Post Rating

Comments

Contract Law assignment help
dinsdag 27 augustus 2019 15:04
Great information shared via "Flora en faunacongres 2019" topic, I am satisfied to share it with my mates. Finding valuable info has become humble with the help of remarkable search engine Google.
Write My Essay
woensdag 25 september 2019 15:02
De driejaarlijkse Wereld Natuurconferentie, de Conventie over Internationale Handel in Bedreigde Soorten Wilde Fauna en Flora, eindigt hier vandaag na het aannemen van een indrukwekkende lijst van beslissingen ter bevordering van het behoud en duurzaam gebruik van dieren in het wild over de hele wereld.
website designing
dinsdag 1 oktober 2019 09:44
We do not know if you are one of those who consider insects as your favorite animal, but whether it is so or not, there are a lot of creatures.

Post Comment

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website