Westerse karmozijnbes, een invasieve (?) exoot Nature Today
16-1-2018 12:00:00  
Hoewel de soort al langer in Nederland verwilderd, neemt Westerse karmozijnbes sinds 2005 toe op de zandgronden in Nederland. In 2012 wordt de plant als invasief ervaren op enkele plaatsen in Midden-Limburg, zoals in het Leudal en op de Beegderheide. Hebben we er een nieuwe invasieve plant bij?
[Lees verder...]
Wolf doorkruiste Nederland van noord naar zuid en is nu eerste Belgische wolf Nature Today
16-1-2018 11:45:00  
Eind 2017 en begin 2018 heeft een vrouwelijke wolf het grensgebied van Nederland en Duitsland van noord naar zuid doorkruist. Na bezoeken aan Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg is ze inmiddels in België aangekomen. Daar is ze officieel de eerste wolf in honderd jaar!
[Lees verder...]
Prima jaar voor moeras- en struweelvogels Nature Today
16-1-2018 07:00:00  
2017 was een prima jaar voor winterkoninkjes, rietzangers, grasmussen en andere moeras- en struweelvogels. Dat blijkt uit gegevens van meer dan 22.000 geringde vogels, die verzameld werden op 41 ringplekken als deel van het Constant Effort Site project. 'Een heel mooie streekproef, waarvoor we alle ringers dankbaar zijn.'
[Lees verder...]
Natuurgrondruil in Limburg voor nog effectiever beheer Nature Today
15-1-2018 17:30:00  
Op 15 januari 2018 vond in Limburg een natuurgrondruil plaats waarbij 564 hectare natuur van eigenaar wisselt. Met deze onderlinge grondruil door ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden die makkelijker en effectiever beheerd kunnen worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van de natuur.
[Lees verder...]
Lichtvervuiling oorzaak achteruitgang nachtvlinders Nature Today
15-1-2018 07:00:00  
Dat kunstlicht een negatieve invloed heeft op nachtvlinders is al wel bekend. Er zijn diverse studies waarbij de negatieve effecten op individuele nachtvlinders worden beschreven. Een recent onderzoek van Nederlandse biologen heeft nu aangetoond dat lichtvervuiling een belangrijke oorzaak is voor de achteruitgang van nachtvlinders in ons land.
[Lees verder...]
Libellen, dagvlinders en sprinkhanen in het Wooldse Veen geïnventariseerd Nature Today
14-1-2018 10:00:00  
Van het Wooldse Veen bij Winterswijk zijn in 2017 de libellen, dagvlinders en sprinkhanen in kaart gebracht. Het gebied blijkt nog redelijk soortenrijk te zijn. Wel is de afgelopen tientallen jaren een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door maatregelen zal het leefgebied voor libellen, sprinkhanen en vlinders de komende jaren verder verbeteren.
[Lees verder...]
Van Coryphella naar Flabellina en terug Nature Today
14-1-2018 07:00:00  
Het zijn spannende tijden voor biologen. DNA-onderzoek genereert nieuwe inzichten in familierelaties tussen soorten. Er worden veel nieuwe soorten mee ontdekt of bestaande soorten krijgen nieuwe namen. Zo hebben recent zeven Nederlandse zeenaaktslakken een nieuwe wetenschappelijke naam gekregen. Dit maakt het werk van biodiversiteitsonderzoekers in het veld er niet gemakkelijker op.
[Lees verder...]
15% bruinvissen heeft plastic in maag Nature Today
13-1-2018 07:00:00  
Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag. Dat blijkt uit een recente publicatie van Wageningen Marine Research in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
[Lees verder...]
'Het is net als bij een pizza': zonder goede bodem wordt het nooit wat Nature Today
12-1-2018 12:00:00  
Eind vorige eeuw werkten de meeste ecologen nog het liefst alleen bovengronds en waren bodemonderzoekers mannen met baarden in hun eigen wereldje. De vraag wat je nou eigenlijk kon doen met die bodem kwam nauwelijks ter sprake. Maar Martijn Bezemer zag het potentieel: "In de natuur en de landbouw is het net als bij een pizza. Zonder goede bodem wordt het nooit wat!"
[Lees verder...]
Kolk Westerveld bij Arnhem: aal kruipt in ademnood de kant op Nature Today
12-1-2018 07:00:00  
De tien meter diepe kolk Westerveld bij Arnhem kent al jaren problemen met haar zuurstofhuishouding door rottend blad, waardoor het onderwaterleven verstikt. De kolk is een overblijfsel van een dijkdoorbraak door de Rijn in 1740. Afgelopen herfst kwamen tientallen grote palingen na een week zonder zuurstof letterlijk de kant op.
[Lees verder...]
Idylles voor meer bloemen, bijen en vlinders Nature Today
11-1-2018 15:00:00  
Verspreid over Nederland zijn de afgelopen jaren idylles aangelegd. Bloemrijke graslanden voor vlinders, bijen en mensen. Plekken waar bestuivers weer voedsel en leefgebied vinden, en mensen kunnen genieten van kleur, geur en soortenrijkdom. Ook in 2018 zullen er idylles bijkomen: in Noord-Brabant en Zuid-Holland gebeurt dit met hulp van de provincie. Weet u een goede locatie? Meld hem aan!
[Lees verder...]
Met nieuwe Atlaskaarten op weg naar droge voeten Nature Today
11-1-2018 12:00:00  
Met het hoge water van de afgelopen dagen komt het risico op natte voeten voor sommigen steeds dichterbij. Waar loop je de meeste kans op overstromingen? En kun je in je directe omgeving uitwijken naar een droge plek? Twee nieuwe kaarten op Atlas Leefomgeving bieden inzicht.
[Lees verder...]
Hermelijn vrijwel afwezig in studie naar kleine marterachtigen Nature Today
11-1-2018 07:00:00  
Een uitgebreide studie naar het voorkomen van kleine marterachtigen in vier gebieden rondom Deventer leverde opvallende resultaten op. Wezels werden het meest aangetroffen; hermelijnen slechts sporadisch. Het verdwijnen van kleinschalig landschap met hun specifieke habitat heeft waarschijnlijk geleid tot het verdwijnen van kleine marterachtigen uit grote delen van Nederland.
[Lees verder...]
Satellietbeelden Groenmonitor laten verdrievoudiging van rivieroppervlak IJssel zien Nature Today
10-1-2018 18:15:00  
De recente overvloedige neerslag in Nederland en Duitsland heeft ervoor gezorgd dat de Rijn, Waal en IJssel tot kilometers brede watermassa’s zijn uitgegroeid. Een vergelijking van een Groenmonitor satellietfoto van 8 januari met een satellietfoto van een normale rivierstand laat zien dat het rivieroppervlak van de IJssel bijna verdrievoudigd is.
[Lees verder...]
Veel paddenstoelen in zachte eerste week van januari Nature Today
10-1-2018 07:00:00  
Het aantal met bomen in symbiose levende paddenstoelen dat ook in de winter verschijnt, neemt de laatste decennia flink toe. Oorzaak zijn de voor veel paddenstoelen ideale temperatuur en vochtigheid in de huidige winters. In het Zwanenwater bij Callantsoog (NH) troffen mycologen verschillende mycorrhizapaddenstoelen aan, evenals bijzondere wasplaten en echte winterpaddenstoelen.
[Lees verder...]