Afrikaanse #Varkenspest op de drempel Nature Today
21-9-2018 16:15:00  
Afrikaanse Varkenspest dook 13 september voor het eerst op in West-Europa. Dit laat zien dat een uitbraak van deze voor mensen ongevaarlijke virusziekte van wilde zwijnen en gehouden varkens ook zomaar in Nederland kan komen. Het is zeer in het belang van de wilde zwijnen en de gehouden varkens dat het virus niet in Nederland gaat opduiken.
[Lees verder...]
Achterhoekse houtsnippers verduurzamen de productie van veevoer Nature Today
21-9-2018 12:00:00  
Coöperatie Streekhout Achterhoek gaat houtsnippers uit bos- en landschapsonderhoud leveren aan een nieuwe biomassacentrale van een veevoederfabriek in Lochem. De fabriek brengt hiermee het gebruik van fossiele energie terug, en landschapselementen krijgen weer meer economische waarde.
[Lees verder...]
Tiny Forest verbindt buurt met natuur Nature Today
21-9-2018 07:00:00  
De provincie Noord-Brabant gaat zeven gemeenten helpen om Tiny Forests (minibossen) aan te leggen. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die grotendeels worden onderhouden door buurtbewoners.
[Lees verder...]
De zakkende rivier: oorzaak en gevolgen Nature Today
20-9-2018 12:00:00  
‘Heel Holland zakt’. De Nederlandse veenbodem door inklinking, de Waddenzeebodem door gas- en zoutwinning, maar ook de bodem van de grote rivieren in Nederland is dalende. Deze daling heeft gevolgen voor natuur, waterveiligheid, aangrenzende infrastructuur, scheepvaart en zoetwatervoorziening. Almer de Swaaf, adviseur water- en sedimentmanagement bij Rijkswaterstaat, over oorzaak en oplossingen.
[Lees verder...]
Nog dagelijks veel soorten najaarslibellen gemeld Nature Today
20-9-2018 07:00:00  
Met het prachtige weer dat nog steeds aanhoudt worden er nog dagelijks veel soorten libellen gemeld op de invoerportalen Waarneming en Telmee, maar ook bij de Jaarrond Tuintelling, soms wel 30 soorten op een dag. De meest talrijke zijn paardenbijter, heidelibellen en de houtpantserjuffer. Tot de eerste echte vorstperiode zijn deze nog wel te vinden, ook in uw tuin.
[Lees verder...]
Bodemdierendagen 2018: Iedereen kan helpen met rapportcijfers voor biodiversiteit onder onze voeten Nature Today
19-9-2018 16:45:00  
De 4e editie van de Bodemdierendagen gaat bijna van start. Van 27 september tot en met 4 oktober kan iedereen als citizen scientist in eigen tuin speuren naar pissebedden, regenwormen en miljoenpoten. Of op het balkon, groene dak en schoolplein. Met deze waarnemingen berekenen we samen met onderzoekers het rapportcijfer voor de bodembiodiversiteit. Wat gaan we vinden na deze extreem droge zomer?
[Lees verder...]
Invasieve exoten ten zuiden van Eindhoven op de kaart Nature Today
19-9-2018 12:00:00  
Invasieve exoten zijn een groeiend probleem vanwege de toenemende globalisering. Ze vormen in Natura 2000-gebieden een bedreiging voor de instandhoudingsdoelstellingen en vogel- en habitatrichtlijnsoorten. Provincie Noord-Brabant liet daarom studenten van de HAS Hogeschool de ecologische impact van invasieve exoten in het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux onderzoeken.
[Lees verder...]
Kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg Nature Today
19-9-2018 07:00:00  
Het gaat goed met de kraanvogels in ons land. Dit jaar waren er maar liefst 32 broedpaartjes in Nederland. Een absoluut record, de populatie groeide spectaculair met maar liefst 45% ten opzichte van 2017. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland, maar vanuit daar verspreiden ze zich over het land. Nieuw dit jaar: de kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg!
[Lees verder...]
Floristen grazen voor tweede keer heel Ameland af Nature Today
18-9-2018 12:00:00  
Eind augustus is er een FLORON-kamp gehouden op Ameland, waar in één weekend 56 vierkante kilometers integraal geïnventariseerd werden op vaatplanten. Dit bericht biedt een inkijkje in een ‘werkplaats’ van een gegevens verzamelende organisatie, en geeft zo een beeld van hoe de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met vereende krachten een groot aantal data verkrijgt.
[Lees verder...]
Het regent weer rivierkreeften Nature Today
18-9-2018 07:00:00  
Voorbijgangers werden afgelopen weken weer verrast met een ‘juichende’ begroeting van een grote, roodgekleurde rivierkreeft op straat. Waar komen al die kreeften opeens vandaan?
[Lees verder...]
Pilot kuddewaakhonden tegen roofdieren Nature Today
17-9-2018 12:00:00  
De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. Met een proefproject wordt de inzet van kuddewaakhonden onderzocht.
[Lees verder...]
Zuiderbuur ontdekt voortplanting zeer zeldzaam kaasjeskruiddikkopje in Zeeuws-Vlaanderen Nature Today
17-9-2018 10:00:00  
Na de spectaculaire terugkeer van het kaasjeskruiddikkopje in Nederland in 2009 wordt de soort jaarlijks regelmatig gezien in Zuid-Limburg. Op diverse locaties daar is sprake van jaarlijkse voortplanting. Nu zijn, door een Belgische vlinderaar, ook in Zeeuws-Vlaanderen eitjes en rupsen van het kaasjeskruiddikkopje gevonden.
[Lees verder...]
Steekmuggen veroorzaken grote uitbraak Westnijlkoorts in Zuid-Europa Nature Today
17-9-2018 07:00:00  
Het aantal mensen met Westnijlkoorts in Zuid-Europa is dit jaar ongebruikelijk vroeg opgelopen. Inmiddels zijn 948 humane infecties bekend en zijn al 90 mensen overleden. Recent werd het virus voor het eerst vastgesteld bij uilen in Duitsland. Het virus wordt overgebracht door de huissteekmug die ook veelvuldig in Nederland voorkomt maar in Nederland lijkt de kans op virusoverdracht niet zo groot.
[Lees verder...]
Uitslag spinnentelling; kruisspin grote winnaar Nature Today
16-9-2018 08:00:00  
Vorig weekend vond de nationale huis- en tuinspinnentelling weer plaats. Ook dit jaar was de kruisspin overduidelijk de winnaar, al voor de zesde keer op rij. Ook hebben de grote trilspin en de gewone huispin het goed gedaan, deze kwamen dit jaar op plek twee en drie.
[Lees verder...]
Otterpopulatie versterkt in de Gelderse Poort Nature Today
16-9-2018 07:00:00  
In natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen zijn twee otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter in Gelderland verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen.
[Lees verder...]