Exotische Compostcollybia nu ook in de duinen Nature Today
23-8-2017 14:00:00  
Afgelopen vrijdag werden er op twee verschillende locaties langs een fietspad in de duinen bij Bergen (NH) Compostcollybia's aangetroffen. De Compostcollybia is een exoot die voor het eerst in 1992 in Nederland werd gevonden. Het gaat deze soort flink voor de wind, want in het oosten en zuiden van ons land is ze inmiddels bekend van 33 atlasblokken. Nu is de eerste vondst in het westen een feit.
[Lees verder...]
Weer rust voor vogels op Ameland Nature Today
23-8-2017 11:00:00  
Even leek het gedaan met de rust op het Waddeneiland Ameland: er waren plannen voor een schietbaan waar permanent kleiduiven geschoten mogen worden. Pal naast het vliegveld, maar ook naast een belangrijk weidevogelgebied én Natura-2000 gebieden. Vogelbescherming tekende bezwaar aan, de gemeente heeft nu aangegeven de zaak opnieuw te bekijken.
[Lees verder...]
Bermenoproep LTO beschadigt flora en fauna Nature Today
23-8-2017 07:00:00  
De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in het agrarisch gebied. In veel agrarische landschappen in Nederland vormen bermen een laatste toevluchtsoord voor graslandinsecten en planten. Intensiever beheer tegen ‘probleemonkruiden’ geeft biodiversiteit in het agrarisch gebied het laatste zetje richting uitsterven.
[Lees verder...]
Kwart minder tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl Nature Today
23-8-2017 06:00:00  
In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er via Tekenradar.nl ruim 4800 tekenbeten doorgegeven. Dit is 25 procent minder dan het gemiddelde in de jaren 2013 tot en met 2016. Vooral juli springt er uit met bijna de helft minder meldingen dan gemiddeld. We vermoeden dat door het zeer droge voorjaar minder teken actief waren en dat door de zeer natte juli mensen minder in contact kwamen met teken.
[Lees verder...]
Wordt het een vlinderrijke nazomer? Nature Today
22-8-2017 12:00:00  
Door het warme weer de eerste helft van 2017 vlogen de meeste vlinders weken eerder dan normaal. Sommige soorten vlogen ook in grotere aantallen. Voor diverse vlindersoorten wordt de komende weken een nieuwe generatie verwacht en die kon ook wel eens fors zijn.
[Lees verder...]
Noordse stormvogels wegwijzers in het internationale zeebeleid Nature Today
22-8-2017 07:00:00  
Het secretariaat van het milieuverdrag voor de Noordoost-Atlantische Oceaan (OSPAR), heeft een webportal geopend waarin de toestand van het zeemilieu wordt beschreven. Hier is onder andere te zien dat het Kanaal en de Noordzee behoorlijk vervuild zijn. Meer dan de helft van de noordse stormvogels uit de Noordzee heeft meer dan de afgesproken drempelwaarde aan plastic in de maag.
[Lees verder...]
Kleine bleekvlekwespbij ontdekt bij een enorme populatie zilveren zandbij Nature Today
21-8-2017 12:00:00  
In 2016 werd een populatie van de zeldzame zilveren zandbij ontdekt op de Cartierheide, in De Kempen in Noord-Brabant, door Luc de Bruin. Er werd toen een voorzichtige schatting gegeven van zo’n 150 paartjes. Tijdens een bezoek aan de betreffende plek op 14 augustus 2017 bleek de nestaggregatie zich bijna een kilometer uit te strekken over het pad. Dit is ongekend.
[Lees verder...]
Marker Wadden: theorie in de praktijk Nature Today
21-8-2017 07:00:00  
Vanuit de lucht kun je ze bij helder weer zien liggen in het Markermeer: de Marker Wadden. Dit nieuwste stukje Nederland is nog in aanbouw, maar steeds grotere delen verschijnen boven water. Hoe de natuur zich daar ontwikkelt, wordt nauwlettend gevolgd door vrijwilligers en door onderzoekers.
[Lees verder...]
Boomkrekels weer te horen Nature Today
20-8-2017 10:00:00  
Langs Rijn en Waal, en dan met name in de Gelderse Poort, zijn weer boomkrekels te horen. Wie ze hoort waant zich op een Zuid-Franse camping of op het terras van een Italiaans hotel. De boomkrekel is een relatieve nieuwkomer in Nederland die tot nu bijna alleen langs de rivieren leeft.
[Lees verder...]
Nog weinig muggenoverlast gemeld op Muggenradar.nl Nature Today
20-8-2017 07:00:00  
Ondanks het feit dat er sinds eind juni voldoende broedplaatsen zijn voor muggen is de muggenpopulatie nog dusdanig laag dat relatief weinig mensen muggenoverlast ervaren. Slechts 6 procent van de mensen die afgelopen week via Muggenradar.nl de mate van muggenoverlast doorgaven, gaf aan dat ze zeer veel overlast hebben.
[Lees verder...]
Niet elke es gaat dood aan essentaksterfte Nature Today
18-8-2017 12:00:00  
Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze zijn aangetast, en soms zelfs deels weer herstellen.
[Lees verder...]
Astrid – de Europese avonturen van een vrouwtje grauwe kiekendief #zenderonderzoek @grauwekiek Nature Today
18-8-2017 07:00:00  
Deze zomer is het nest van de ‘Duitse’ grauwe kiekendief Astrid beschermd door onze Tsjechische collega Dušan Rak. Hij vond Astrids nest in een gebied in Tsjechië waar anders zelden grauwe kiekendieven broeden. Hoe hij wist dat Astrid daar zat? Zij is sinds 2012 uitgerust met een satellietzender! De lotgevallen van Astrid tonen het belang van een Europees perspectief bij bescherming van de soort.
[Lees verder...]
Augustus: glazenmakertijd Nature Today
17-8-2017 12:00:00  
Wie kent ze niet? Glazenmakers, grote libellen die als helikopters op en neer vliegen en zeer wendbaar achter insecten aanjagen. Vooral nu in augustus zijn ze veel aanwezig. Ook in je eigen tuin kun je ze tegen komen en als je een vijver hebt, planten ze zich er misschien zelfs voort.
[Lees verder...]
Kwetsbare populatie boommarters in Rijk van Nijmegen lijdt gevoelig verlies Nature Today
17-8-2017 07:00:00  
In het Rijk van Nijmegen leken tot nu toe alleen een aantal zwervende boommarters voor te komen. Recent werd echter een jong boommartervrouwtje dood gereden dat afgelopen zomer waarschijnlijk voor het eerst jongen had. Het is afwachten of de kleine populatie in het gebied dit verlies kan dragen of dat er voorlopig weer alleen af en toe een zwervende boommarter wordt gezien.
[Lees verder...]
Het is weer tijd voor eekhoorntjesbrood Nature Today
16-8-2017 12:00:00  
De afgelopen week circuleerden er geruchten dat er mooie eekhoorntjesbroden worden gevonden. Voor een aantal NMV-leden een reden temeer om dit eens te controleren. De afgelopen dagen werden lanen onderzocht met een reputatie als het gaat om het voorkomen van eekhoorntjesbrood. Ondanks eerdere geruchten komen de eerste eekhoorntjesbroden nu pas echt in aantal tevoorschijn.
[Lees verder...]