Zwartvlekwinteruil trotseert de kou Nature Today
14-11-2018 13:15:00  
De zwartvlekwinteruil wordt al een paar weken af en toe gemeld, maar de komende maanden, tot in april, is deze nachtvlinder nog te vinden. Je moet er alleen wel wat voor doen. De mot komt nauwelijks op licht af, maar wordt wel veel gezien op zoetigheid. Nu de meeste bloemen zijn uitgebloeid kan stropen uitkomst bieden.
[Lees verder...]
Opwarming bederft winterwonderland in Europa Nature Today
14-11-2018 07:00:00  
Ooit, toen wij nog jong waren, was Europa ’s winters bedekt met dikke lagen sneeuw. Klimaatverandering dreigt de daarmee samenhangende sneeuwpret echter te bederven. Dat blijkt uit een studie van Adrià Fontrodona Bach, MSc-student Earth and Environment, gepubliceerd in Geophysical Research Letters, en besproken in Nature.
[Lees verder...]
Aanvullend statement onderwaterdrainage in veengebieden Nature Today
13-11-2018 12:00:00  
Naar aanleiding van vragen en discussie over eerdere berichten op Nature Today over onderwaterdrainage in veengebieden heeft Lars Hein van Wageningen Universiteit een aanvullend statement geschreven.
[Lees verder...]
Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland Nature Today
13-11-2018 07:00:00  
De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voornemen van de provincie. Smienten zijn kleine eenden die overwinteren in ons land. Al jarenlang zien we de aantallen van deze eend slinken.
[Lees verder...]
Lichtvervuiling slecht voor kleine wintervlinder Nature Today
12-11-2018 12:00:00  
Op de invoerportalen verschijnen de eerste meldingen van forse aantallen van de kleine wintervlinder. Deze nachtvlinder plant zich nu, in de winter, voort en is te zien tot ver in december. Het is een zeer algemene vlinder die vrijwel overal kan worden aangetroffen. De vlinder blijkt gevoelig voor licht en de vele lichtvervuiling in grote delen van Nederland beïnvloedt de voortplanting.
[Lees verder...]
Successen voor wilde bijen in Zuid-Hollands Bijenlandschap Nature Today
12-11-2018 07:00:00  
In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap van start. Een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en vele andere partijen om een bloemen- en bijenrijk landschap te ontwikkelen in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. De eerste resultaten zijn verheugend. Niet alleen is de soortenrijkdom toegenomen, ook zijn enkele kenmerkende bijensoorten van bloemrijke weides teruggekeerd.
[Lees verder...]
Kraansvlak biedt wisenten gevarieerd herfstmenu Nature Today
11-11-2018 10:00:00  
Sinds 2007 leven er wisenten in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in een project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Al vanaf het begin van dit eerste wisentproject in Nederland wordt kennis verzameld voor een beter beeld van de ecologie van deze nog altijd bedreigde diersoort en zijn invloed op het landschap. Onlangs werd een paddenstoel etende wisent ontdekt.
[Lees verder...]
Bloedrode exoot in de Grevelingen Nature Today
11-11-2018 07:00:00  
Het Bloedrode plooimosdiertje is een door de mens over grote delen van de wereld verspreide exoot. In Europa had de soort zich al wel langs de Atlantische kust, maar nog niet langs de Noordzeekust gevestigd. Recent bleek dat de soort in het Grevelingenmeer leeft.
[Lees verder...]
Groene Held: Sjef Wannemakers Nature Today
10-11-2018 07:00:00  
In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze keer: Sjef Wannemakers.
[Lees verder...]
Steun in Tweede Kamer voor natuurinclusief bouwen Nature Today
9-11-2018 07:00:00  
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving natuurlijk voedsel en dekking. Op 6 november zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die ons werk aan natuurlijke stedelijke omgeving kunnen versterken.
[Lees verder...]
Wintertijd verstoort nachtdieren in de zomer Nature Today
8-11-2018 12:00:00  
In het recente debat over de keuze voor het afschaffen of behouden van de zomertijd is vooral aandacht besteed aan maatschappelijke en economische gevolgen. Over de gevolgen voor de natuur werd echter gezwegen. Onterecht, volgens vleermuisdeskundigen Herman Limpens en Kamiel Spoelstra. Door een keuze voor wintertijd zullen nachtdieren in de zomer vaker en langer verstoord worden door kunstlicht.
[Lees verder...]
Lust de buxusmot ook andere struiken? Nature Today
8-11-2018 07:00:00  
Inmiddels heeft vrijwel iedere buxuseigenaar in Nederland al kennis gemaakt met de buxusmot. Deze exoot uit Azië heeft al heel veel buxusstruiken kaal gevreten en veel mensen hebben besloten om de buxus te vervangen voor een andere struik. Dat kan, maar pas op, want er zijn aanwijzingen dat de rups van de buxusmot wellicht ook andere struiken lust.
[Lees verder...]
Laat de prikken niet stikken Nature Today
7-11-2018 12:00:00  
Het Waterschap Limburg voerde in het najaar van 2018 baggerwerkzaamheden uit in de Niers, dit om de doorstroming te bevorderen. In de Niers leven beschermde vissoorten, waaronder de in Nederland uiterst zeldzame rivierprik. Omdat priklarven juist in de bodem leven, zijn ze erg kwetsbaar voor dit baggerwerk. Dankzij ecologische begeleiding werd een groot aantal prikken in veiligheid gebracht.
[Lees verder...]
Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen Nature Today
7-11-2018 07:00:00  
De afgelopen eeuw zijn er negen vogels uitgestorven als broedvogel in Nederland. Zeker een tiental staan op het punt om op korte termijn uit ons land te verdwijnen. Uit het boek Bedreigde vogels in Nederland blijkt de belangrijkste reden hiervoor de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten te zijn.
[Lees verder...]
Flora Zeelandica beste Zeeuwse wetenschappelijke uitgave van 2018 Nature Today
6-11-2018 14:00:00  
Tijdens de prijsuitreiking van het Zeeuwse boek van het jaar op zaterdag 3 november werd de Flora Zeelandica verkozen tot de Beste wetenschappelijke uitgave van 2018. De jury sprak veel lovende woorden over het “indrukwekkende meesterwerk”.
[Lees verder...]