Waarom bevriezen vogelpoten niet? Nature Today
22-1-2019 12:00:00  
Vogelpootjes zijn klein, dun en bloot. Die bevriezen met al die nachtvorst. Tenminste, dat zou je denken, want onze tenen redden het vaak niet zonder bescherming. Maar vogelpoten bevriezen níet. Hoe is dat mogelijk?
[Lees verder...]
Stap dichter bij herstelmaatregelen hoogveen Leegveld Nature Today
22-1-2019 07:00:00  
Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft het Provinciaal Inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' vastgesteld. Dit ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. Hierdoor maken de Staten het mogelijk enkele gronden in dit gebied een natuurbestemming te geven.
[Lees verder...]
Voorjaarsspanners zijn er vroeg bij Nature Today
21-1-2019 12:00:00  
Zoals de naam al aangeeft zijn de voorjaarsspanners vlinders die vroeg in het jaar vliegen. De vliegtijd begint al in januari, maar de top ligt meestal in februari en maart. Dit jaar zijn er in de relatief warme januariweken al flink wat gemeld. Voor deze vlinders moet je wel met name op de zandgronden zijn.
[Lees verder...]
Terrassen aan de Maas Nature Today
21-1-2019 07:00:00  
De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo een prachtig terrassenlandschap achterliet. De nieuwe visie 'De Maasterrassen: Perspectieven voor de levensader van Limburg' is nu beschikbaar.
[Lees verder...]
Overal de natuur om je heen ontdekken wordt werkelijkheid met #NatureTodayGo. Bepaal mee welke natuurinformatie @naturetodaynl moet opnemen door een donatie te doen op https://crowdfunding.wur.nl/project/nature-today-go. Je kunt dan jouw interesses aangeven. Dank voor je steun! Nature Today
20-1-2019 07:00:00  
Nederlanders realiseren zich niet welke schat aan natuurinformatie beschikbaar is voor elke locatie. Nature Today Go gaat deze rijkdom zo beschikbaar maken dat je altijd en overal ziet wat er in de natuur om je heen gebeurt, welke dieren en planten je tegen kunt komen en welke natuuractiviteiten je kunt doen. Vandaag start een crowdfunding. Iedereen kan zijn/haar favoriete informatie aangeven.
[Lees verder...]
Regeling Groene Schoolpleinen groot succes Nature Today
19-1-2019 07:00:00  
Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze tijd!
[Lees verder...]
Nieuwe buren? Aanpassingen van zoogdieren in urbane omgeving Nature Today
18-1-2019 07:00:00  
Steden zijn volledig ingericht naar de behoeften van de mens. Toch zijn er zoogdiersoorten die erin slagen om te leven onder stedelijke omstandigheden. Of een soort hiertoe in staat is, ligt aan een aantal factoren. Sommige soorten zullen het beter doen bij urbanisatie dan andere. Dit kan gevolgen hebben voor de populatieomvang van zoogdieren in Nederland.
[Lees verder...]
Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water Nature Today
17-1-2019 07:00:00  
De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden.
[Lees verder...]
Het Naardermeer: bolwerk voor de heikikker Nature Today
16-1-2019 12:00:00  
Het Naardermeer is het oudste natuurgebied in Nederland. In het natuurgebied en de aangrenzende polders worden dit jaar meerdere grootschalige infrastructurele projecten gepland en uitgevoerd. Dit geeft kansen om migratieknelpunten voor dieren, waaronder doelsoort heikikker, aan te pakken.
[Lees verder...]
Uiterst zeldzame Aardsterachtige aardappelbovist bij Huis ter Heide Nature Today
16-1-2019 07:00:00  
Bij Huis ter Heide (UT) is een Aardsterachtige aardappelbovist aangetroffen. Deze buikzwam is zeer zeldzaam in Nederland, en van maar twee atlasblokken bekend. Vorig jaar was er al een melding van een merkwaardige paddenstoel bij vliegveld Soesterberg. Helaas was deze niet meer goed te fotograferen. Daarom kon deze Aardsterachtige aardappelbovist pas dit jaar op naam worden gebracht.
[Lees verder...]
Gezond Natuur Wandelen, ook in Brabant! Nature Today
15-1-2019 12:00:00  
Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt op ruim veertig locaties verspreid over vijf provincies wekelijks gratis begeleide natuurwandelingen aan. De wandelingen starten op een vaste locatie, dag en tijd en gaan langs en door het groen. Iedereen die het leuk vindt om in een rustig tempo een uurtje te wandelen, is welkom.
[Lees verder...]
Extreme zomers versnellen inburgering Nature Today
15-1-2019 07:00:00  
De laatste decennia worden er in ons land steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden waargenomen. Aanvankelijk is het voorkomen onbestendig en blijft het onduidelijk in hoeverre deze soorten ingeburgerd zijn. Uit verspreidingsgegevens is af te leiden dat extreem warme en droge zomers de inburgering van sommige warmteminnende soorten aanzienlijk kunnen versnellen.
[Lees verder...]
Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel Nature Today
14-1-2019 10:00:00  
De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de lancering allemaal bereikt?
[Lees verder...]
Voor het eerst in 10 jaar weer moshommels aangetroffen in Groningen, dankzij vrijwilligers Nature Today
14-1-2019 07:00:00  
De in Nederland zeldzame moshommel blijkt in de provincie Groningen regelmatig op te duiken in Vogelakkers, een natuurmaatregel in agrarisch gebied. Dat blijkt uit monitoring van bestuivende insecten op deze akkers door vrijwilligers van de Werkgroep Groninger Bestuivers.
[Lees verder...]
Asgrauwe tolhoren gevonden op blokkendam Nature Today
13-1-2019 12:00:00  
Ooit leefden er Asgrauwe tolhorens waar nu Nederland ligt. Tot de laatste IJstijd. Daarna vormde Het Kanaal de noordelijke verspreidingsgrens. In 1994 vestigden ze zich met behulp van de mens en de klimaatopwarming in het Zeeuwse Oosterscheldegebied, maar kwamen niet verder noordwaards. Markeert een recente vondst bij de Blokkendam het begin van de verdere migratie van de Asgrauwe tolhoren?
[Lees verder...]