Nieuwe aanvraagronde WWF-INNO-fonds Nederland ten behoeve van internationale natuurbescherming, sluitingsdatum 1 januari! @wnfnederland Nature Today
9-12-2019 21:45:00  
Het INNO-Fonds van het Wereld Natuur Fonds heeft als doel Nederlandse stichtingen te ondersteunen bij innovatieve projecten ten behoeve van internationale natuurbescherming. Projecten kunnen binnen of buiten Nederland plaatsvinden. De nieuwe aanvraagronde sluit op 1 januari 2020.
[Lees verder...]
Al veel ongewervelde dieren op de Marker Wadden Nature Today
9-12-2019 12:00:00  
Op 13 september 2018 organiseerde EIS Kenniscentrum Insecten een excursie naar het Hoofdeiland van de Marker Wadden. Elf specialisten bemonsterden in enkele uren de fauna en dat leverde 208 soorten op. Vooral het aantal van 112 soorten kevers en 30 soorten wantsen was verrassend hoog. Voor de kortschildkever Carpelimus fuliginosus betekende het zelfs de eerste vondst in Nederland sinds 1956.
[Lees verder...]
Brochure uitgebracht over verbinden van versnipperde natuurgebieden Nature Today
9-12-2019 07:00:00  
Kleine geïsoleerde natuurgebieden zijn kwetsbaar en hebben minder biodiversiteit dan grote. Door kleine gebiedjes te verbinden ontstaan meer kansen voor planten en dieren om zich er duurzaam te vestigen. Door het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is over versnippering en verbinding een brochure uitgebracht. Het Zuid-Limburgse Mergelland is als voorbeeld genomen.
[Lees verder...]
Voortplanting als motor voor rijke natuur Nature Today
8-12-2019 07:00:00  
Grote planteneters zorgen met hun gegraas voor een afwisselend landschap waar allerlei planten- en diersoorten floreren. In deze serie laten we zien waar het om draait bij natuurlijke begrazing en gaan we in op de explosie van leven die ermee samenhangt. Dat geldt ook voor de paarden en runderen zelf in de natuur. In dit uitgebreide achtergrondartikel: het belang van natuurlijke voortplanting.
[Lees verder...]
Beheerupdate aanpak dodelijke koraalziekte Caribisch Nederland Nature Today
7-12-2019 07:00:00  
Sinds 2014 verspreidt zich een nieuwe koraalziekte, dodelijk voor koralen die er vatbaar voor zijn, bekend als Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD), door het Caribisch gebied. In augustus is op een MPA connect-bijeenkomst de wijze besproken waarop Florida deze ziekte aanpakte. Recent presenteerde DCNA alle beschikbare kennis en middelen om deze ziekte in het Caribisch gebied te bestrijden.
[Lees verder...]
'Wolf Fencing' voor conflictarm samenleven met de wolf Nature Today
6-12-2019 12:00:00  
Wolven zijn terug in de Lage Landen. Maar blijft dat ook zo? Dat zal grotendeels afhangen van het maatschappelijk draagvlak, of met andere woorden: van hoeveel conflicten er optreden tussen mens en wolf. Zowel in Nederland als in België is er een Wolf Fencing-beweging opgericht die veehouders gratis bijstaat met advies en mankracht bij het wolfwerend maken van hun omheiningen.
[Lees verder...]
Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland Nature Today
6-12-2019 07:00:00  
Omstandigheden in Afrika spelen een grote rol bij de aantallen trekvogels die in Nederland broeden. Metingen vanaf 1960 laten zien dat veel vogelsoorten die ten zuiden van de Sahara overwinteren sterk afnamen, onder andere als gevolg van droogte, ontbossing en overbegrazing. Recent laten sommige populaties echter een opvallend herstel zien.
[Lees verder...]
Wat betekenen die markeringen op de stam van bomen? Nature Today
5-12-2019 12:30:00  
We krijgen weleens vragen over de markeringen die te zien zijn op de stam van sommige bomen. Wat doen die daar en wat betekenen ze? Met het uitvoeringsseizoen in volle gang, leek dit ons een goed moment om dat uit te leggen. Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk communicatiemiddel binnen het bosbeheer en er zit een doordachte visie achter.
[Lees verder...]
Onderzoekers verkennen diepste en grootste onderwater-zinkgaten ter wereld Nature Today
5-12-2019 10:00:00  
Van 5 tot 20 december organiseren het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research een expeditie naar de Sababank, vlakbij het Nederlandse eiland Saba in het Caribisch gebied. Experts hopen aan boord van onderzoeksschip Pelagia meer kennis op te doen over de zinkgaten en de honderden recent ontdekte vreemdsoortige kalkalgen torentjes.
[Lees verder...]
Opinie: weg uit de stikstofimpasse Nature Today
5-12-2019 07:00:00  
De regeringscoalitie piept en kraakt in haar pogingen om de stikstofcrisis op te lossen. De aangekondigde maatregelen worden met name door de VVD al als zware offers gezien, terwijl die nog maar het begin bieden van een uitweg. Om door te pakken is een meer ecologische manier van denken nodig.
[Lees verder...]
Bodemtransplantatie is goede keus voor snelle ontwikkeling nieuwe heide Nature Today
4-12-2019 15:00:00  
Natuurbeheerders die het toepassen, hadden al zo’n vermoeden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft het nu voor het eerst op landelijke schaal onderzocht: bodemtransplantatie is een prima methode om heidegebieden te ontwikkelen. Als zaden en bodemleven worden uitgestrooid op voormalige landbouw- en naaldbosgrond, ontstaat er binnen een paar jaar nieuwe heide.
[Lees verder...]
Handvaten voor het determineren van russula's Nature Today
4-12-2019 12:00:00  
Paddenstoelen uit de Compactae-familie zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Ze hebben veel gemeenchappelijke kenmerken en de verschillen zijn vaak gering. In dit artikel beschrijven we hoe de zes verschillende soorten uit deze familie herkend kunnen worden. Wist je bijvoorbeeld dat sommige soorten uit elkaar te houden zijn door ze te proeven?
[Lees verder...]
Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen Nature Today
4-12-2019 07:00:00  
Voor het eerst hebben onderzoekers de invloed van stikstofdepositie op soortgemeenschappen dagvlinders en bijen op de lange termijn geanalyseerd. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting sinds 1990 is nog onvoldoende voor herstel op grote schaal. Voor het behoud van bestuivers is het nodig de stikstofuitstoot fors omlaag te brengen.
[Lees verder...]
Kolonisatie van Ecocorridor Zwaluwenberg door de kale bosmier Nature Today
3-12-2019 15:00:00  
In 2015 is gestart met de monitoring van de verspreiding van bosmieren op Ecocorridor Zwaluwenberg, een achthonderd meter lange ecologische verbindingszone ten zuiden van Hilversum. Het onderzoek moet de effecten aantonen van de verbindingszone op de populaties bosmieren. Uit monitoring tot 2018 blijkt dat weinig tot geen verdere uitbreiding van het leefgebied heeft plaatsgevonden.
[Lees verder...]
Ingrid Tulp winnaar van de Herman Klompprijs 2019 Nature Today
3-12-2019 12:00:00  
De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Ingrid Tulp. Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Ede. Ingrid Tulp heeft haar sporen verdiend met ecologisch onderzoek aan diverse soorten steltlopers, waaronder kanoetstrandlopers, bontbekplevieren en strandplevieren.
[Lees verder...]