Vermomd wadslakje blijkt nieuwe exoot Nature Today
12-12-2018 14:45:00  
In het Noordzeekanaal leven diverse brakwatersoorten, waaronder ook exoten die met schepen zijn meegelift. Een klein, obscuur, aanvankelijk niet als exoot herkend slakje, is hier zeker al sinds april 2014 aanwezig. Vanwege lopend onderzoek willen we graag achterhalen wanneer de eerste aankwamen en of ze nog elders in Nederland zitten. Vandaar een oproep: let op 'vermomde' wadslakjes!
[Lees verder...]
Aziatische hoornaar succesvol bestreden Nature Today
12-12-2018 12:00:00  
In 2018 zijn twee nesten van de Aziatische hoornaar gevonden, beide in het zuidwesten van ons land. De aangetroffen nesten zijn succesvol bestreden. Daarnaast worden met name in Zeeuws-Vlaanderen incidenteel Aziatische hoornaars waargenomen van nesten uit Vlaanderen.
[Lees verder...]
Klimaatverandering: sterft de zwarte truffel uit? Nature Today
12-12-2018 07:00:00  
De zwarte truffel, een zeer kostbare delicatesse uit Zuid-Europa, is slecht bestand tegen de zeer warme en droge zomers. Met de verwachte stijging van de temperatuur en grotere droogte deze eeuw is de voorspelling dat de truffeloogst met 75 tot 100% zal afnemen. Uitbreiding van de truffel naar Noordwest-Europa lijkt onmogelijk, daarvoor zijn de omstandigheden ongeschikt.
[Lees verder...]
Nieuwe aanpak verzacht effect klimaatverandering op zeeschildpadden Nature Today
11-12-2018 12:00:00  
Met nieuwe strategieën is het tanende voortplantingssucces van zeeschildpadden als gevolg van klimaatopwarming drastisch te verbeteren. Dat blijkt uit experimenten, uitgevoerd in het St. Eustatius Marine Park in Caribisch Nederland door de Swansea University en Wageningen University & Research in samenwerking met St. Eustatius National Parks, de Rijksuniversiteit Groningen en de Deakin University.
[Lees verder...]
Zo help je vogels de winter door Nature Today
11-12-2018 07:00:00  
Na een zachte herfst, breekt voor vogels de meest barre tijd van het jaar aan. De winter. De koude nachten zijn lang, de dagen om voedsel te zoeken kort. En er is al zo weinig voedsel te vinden in de wintermaanden. Hoogste tijd dus om de helpende hand te bieden.
[Lees verder...]
40 jaar monitoring van bodemfauna in het Lauwersmeer Nature Today
10-12-2018 12:00:00  
In 1969 werd de Lauwerszee ingedijkt en is op twee plekken begonnen met een monitoring van bodemfauna die tot 2008 doorging. Het aantal individuen dat per jaar gevangen werd vertoonde in de beginfase pieken, maar stabiliseerde zich na twintig jaar. Het aantal soorten dat per jaar gevangen werd, bleef na enkele jaren stabiel, maar opvallend was dat de soortensamenstelling continu bleef veranderen.
[Lees verder...]
Knijpt de maanwaterjuffer er stiekem tussenuit? Nature Today
10-12-2018 07:00:00  
De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk.
[Lees verder...]
Ottertekening inspireert veldlessen Nature Today
9-12-2018 07:00:00  
Vanuit het grensoverschrijdende project Groen Blauwe Rijn Alliantie worden in Nederland en Duitsland veldlessen gegeven waarbij rivier, natuur, water, otters en trekvissen centraal staan. Als inspiratie tijdens de veldles wordt er sinds kort een tekening gebruikt van het leefgebied van de otter. Met de tekening gaan leerlingen van basisscholen het veld in om meer te leren over de natuur.
[Lees verder...]
Vermindering toepassing glyfosaat Nature Today
7-12-2018 10:00:00  
De provincie onderzocht dit jaar de mogelijkheden om in Noord-Brabant het gebruik van glyfosaat zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de verlenging van de Europese toelating van glyfosaat in 2017, terwijl er ook berichten waren over schadelijke gevolgen hiervan.
[Lees verder...]
Steeds minder stadse staartmezen Nature Today
7-12-2018 07:00:00  
Ieder voorjaar tellen vogelaars weer iets minder staartmezen in steden en dorpen. Het vriendelijke ge-’die-die-die’ van twee staartmeesjes die ijverig aan een kunstig nest bouwen is steeds minder te horen. Hoe kan dat?
[Lees verder...]
Op zee gestrande vleermuis mag nog een keer de sprong wagen Nature Today
6-12-2018 12:00:00  
Door terugmeldingen van geringde vleermuizen is bekend dat sommige Europese vleermuissoorten over grote afstanden migreren en dat dieren daarbij ook de Oostzee en de Noordzee kunnen oversteken. Geen geringe prestatie voor een dier met een gewicht van hooguit 1 à 2 velletjes A4-papier. Toch halen niet alle dieren zo makkelijk de andere kust…
[Lees verder...]
Toptijd voor kleine wintervlinder Nature Today
6-12-2018 07:00:00  
De kleine wintervlinder vliegt in de grootste aantallen van half november tot half december. Deze week lijkt de soort op haar piek te zijn, als je hem wilt zien is nu het moment. Vooral op de zandgronden gaat het om grote aantallen van soms duizenden vlinders.
[Lees verder...]
Meer dan 1,2 miljoen amfibieën overgezet Nature Today
5-12-2018 12:00:00  
In heel Nederland worden in het voorjaar tijdens de amfibieëntrek door honderden vrijwilligers amfibieën de straat overgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat ze worden doodgereden. Uit gegevens van Padden.nu blijkt dat in de afgelopen tien jaar meer dan 1,2 miljoen dieren veilig naar de overkant zijn geholpen. De overzetresultaten laten wel zien dat het aantal gewone padden in Nederland afneemt.
[Lees verder...]
Nieuw lesmateriaal over invasieve exoten Nature Today
5-12-2018 07:00:00  
Leerlingen in het mbo-groen onderwijs kunnen nu op een innovatieve manier kennismaken met invasieve exoten. De NVWA heeft lesmateriaal laten maken omdat bleek dat er in het mbo-groen onderwijs nauwelijks leermiddelen over invasieve exoten waren.
[Lees verder...]
'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit Nature Today
4-12-2018 12:00:00  
De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemecologen Wim van der Putten en Kelly Ramirez (NIOO-KNAW) zijn blij met het mandaat vanuit de top om eindelijk iets aan dat gebrek aan kennis te doen.
[Lees verder...]