Met PAK’s verontreinigd slib wordt in de tijd bijna vanzelf schoon Nature Today
21-7-2018 07:00:00  
Geef met PAK’s verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra. Het bijzondere aan dit onderzoek is de duur ervan, zeggen beide onderzoekers. ‘Een onderzoek van 25 jaar, waarvan de resultaten nu gepubliceerd zijn, is in Nederland, maar ook wereldwijd tegenwoordig ongekend.’
[Lees verder...]
Gemeente Aa en Hunze start met ecologisch bermbeheer Nature Today
20-7-2018 09:00:00  
Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Zo heeft ook de gemeente Aa en Hunze besloten een start te maken met ecologisch bermbeheer. Het doel: verbeteren van het leefgebied voor streekeigen planten en dieren.
[Lees verder...]
Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend Nature Today
20-7-2018 07:00:00  
Dit voorjaar zijn op initiatief van Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Drenthe als experiment twaalf nesten van wulpen in Drentse akkers en graslanden met stroomdraad beschermd. Het doel was om te testen of dit het nestsucces van wulpen verhoogt. De uitkomsten zijn veelbelovend. Van de twaalf beschermde nesten kwamen in negen nesten met succes de eieren uit.
[Lees verder...]
Op vakantie of in Nederland zie ik een wolf, wat nu? Nature Today
19-7-2018 14:00:00  
Het kan gebeuren dat je in Nederland een wolf tegenkomt, zeker nu blijkt dat er in de eerste maanden van dit jaar minimaal zes wolven in Nederland zijn geweest. De kans op het tegenkomen van een wolf is echter veel groter tijdens je vakantie in het buitenland, bijvoorbeeld in de Franse Mercantour of de Italiaanse Appennijnen. Wat moet je vooral wel en niet doen bij oogcontact met een wolf?
[Lees verder...]
Rampscenario beekvissen voltrekt zich Nature Today
19-7-2018 12:00:00  
Uit verschillende delen van Nederland komen meldingen binnen van droogvallende wateren en vissterfte. Op de hogere zandgronden van onder andere de Veluwe, Achterhoek en Noord-Brabant dreigen steeds meer beken droog te vallen, waardoor populaties van zeldzame beekvissen acuut met uitsterven worden bedreigd.
[Lees verder...]
Karmozijnrood weeskind erg veel gezien dit jaar Nature Today
19-7-2018 10:00:00  
Het karmozijnrood weeskind heeft een enorm goed jaar en wordt op veel meer plaatsen gevonden dan voorgaande jaren. Het zal echter niet veel mensen opvallen. Het is een nachtvlinder die je alleen te zien krijgt als je ’s nachts op pad gaat en speciale lokmiddelen gebruikt. Stropen is een prima methode hiervoor.
[Lees verder...]
Minder tekenbeten gemeld dan verwacht in droge julimaand Nature Today
19-7-2018 07:00:00  
Het aantal meldingen van tekenbeten daalde de afgelopen drie weken bijzonder hard. Om uitdroging te voorkomen, verstoppen teken zich beter, maar ook bij dit warme weer zijn ze actief. Blijf dus op tekenbeten letten als je verkoeling zoekt in het bos, in de duinen of in het park.
[Lees verder...]
Vogelbescherming: wijs Bruine Bank aan als beschermd gebied voor alken en zeekoeten Nature Today
18-7-2018 12:00:00  
Vogelbescherming Nederland heeft Carola Schouten, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, opgeroepen om het zeegebied dat bekend staat als 'de Bruine Bank' aan te wijzen als Natura 2000 gebied voor alken en zeekoeten. De overheid is al langer van plan om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.
[Lees verder...]
Hoogste intrek glasaal sinds 2000 Nature Today
18-7-2018 07:00:00  
De Europese aal is internationaal een ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de 1,5% ten opzichte van de jaren ’60 en ‘70. In 2014 was er een lichte verhoging naar zo’n 4%. Helaas vielen de aantallen van 2015 tot en met 2017 een stuk lager uit. Dit voorjaar is langs de Nederlandse kust een flinke verhoging in de aantallen glasalen waargenomen.
[Lees verder...]
De mussen vallen van het dak Nature Today
17-7-2018 12:00:00  
Warm weer en vogels: gaat dat wel samen? Vogels kunnen niet, zoals mensen, zweten om af te koelen. Honden en katten zweten trouwens ook niet, eigenlijk zijn vooral mensen uitzonderlijk aangepast aan de warmte. Sommige vogels kunnen op onverwachte manieren last hebben van het warme weer. Hieronder een top-5 van uitdagingen én oplossingen voor vogels.
[Lees verder...]
Verdubbeling bloemrijke kruidenakkers in Rucphen dankzij crowdfunding Nature Today
17-7-2018 07:00:00  
Alarmerende berichten over de afname van planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren vragen om actie. Herstel van leefgebieden is één van de oplossingen volgens NatuurWerkgroep gemeente Rucphen. De werkgroep heeft acht hectare bloemrijke kruidenakkers in beheer. Dankzij crowdfunding wordt dit oppervlak komend jaar verdubbeld naar 16 hectare.
[Lees verder...]
Alternatieven voor plaggen op natte heide Nature Today
16-7-2018 12:00:00  
Herstel van de kwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als Europees niveau een belangrijke opgave. Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in een onderzoek chopperen en drukbegrazing als mogelijke alternatieven, of aanvullingen, voor plaggen onderzocht. In een zojuist verschenen publicatie gaat men in op de resultaten op middellange termijn.
[Lees verder...]
Flink meer wespenoverlast verwacht dan voorgaande jaren Nature Today
16-7-2018 07:00:00  
We koersen aan op een meer dan gemiddeld wespenjaar. Door het perfecte weer zijn veel koninginnen succesvol geweest in het vormen van een wespennest. De meeste wespenbestrijders hebben het na een paar rustige jaren weer eens druk tot zeer druk. De echte overlast zal dit jaar al voor augustus beginnen. Verder neemt de Franse veldwesp verder toe en zijn opvallend veel hoornaars gezien.
[Lees verder...]
Eikenprocessierups in steeds meer gemeenten; vlinders beginnen te vliegen Nature Today
15-7-2018 18:00:00  
De eikenprocessierups bleek op veel plaatsen in grotere aantallen dan normaal voor te komen. Tegelijkertijd heeft hij zijn verspreidingsgebied ook verder uitgebreid door nieuwe gemeenten in Noord-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland te koloniseren. Dit weekend werden ook de eerste eikenprocessievlinders waargenomen. De vliegomstandigheden zijn fantastisch.
[Lees verder...]
Gekraagde vlokslak neemt af; Verborgen vlokslak neemt toe in de Nederlandse kustwateren Nature Today
15-7-2018 07:00:00  
De Gekraagde vlokslak is een nieuwkomer sinds 2012. In 2014 en 2015 werden er veel exemplaren waargenomen; nu lijkt de soort alweer over zijn hoogtepunt heen. Dit jaar is hij slechts zeer zelden gezien. De Verborgen vlokslak is ook een recente, maar veel zeldzamere nieuwkomer. Deze lijkt het nu juist net iets beter te doen. In 2018 is hij op drie locaties in de Oosterschelde aangetroffen.
[Lees verder...]