Nieuws

Organiseer een wandeling tijdens de Eindejaars Plantenjacht FLORON
6-11-2019 22:32:00  
Van Kerst tot en met 3 januari organsieert FLORON de Eindejaars Plantenjacht. Wil jij met jouw natuurvereniging een uur buiten planten tellen, en afsluiten met een borrel of warme warme choclademelk? Meld je wandeling dan aan op de species pagina over de Eindejaars Plantenjacht.
[Lees verder...]
Aanmelden voor de FLORON-dag 2019 FLORON
6-11-2019 22:30:00  
De FLORON-dag 2019 is opnieuw groter en mooier dan de vorige edities met 50% meer lezingen en zaalruimte. Je kunt je nu aanmelden via de FLORON-dag webpagina.
[Lees verder...]
Bescherm ons water! #ProtectWater FLORON
17-1-2019 10:05:00  
Wateren in Nederland (en Europa) worden beschermd vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), maar bepaalde EU-lidstaten willen deze wetgeving afzwakken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit NIET gebeurt! De Europese Commissie wil dat jij je mening hierover geeft via een publieke consultatie! Dit is...
[Lees verder...]
Klimaatkaart van de Nederlandse Flora FLORON
7-12-2018 11:01:00  
FLORON maakt een klimaatkaart van de Nederlandse flora waarop te zien is waar in ons land de meeste warmteminnende soorten  voorkomen. Uit de vele vondsten van nieuwe soorten in Nederland weten we ook dat steden en rivieren belangrijke gebieden zijn van waaruit zuidelijke soorten zich in ons land ku...
[Lees verder...]
Cursus waterplanten op 5 en 7 juli FLORON
28-6-2018 11:58:00  
Op donderdagavond 5 en zaterdag 7 juli organiseren FLORON en Waterschap de Dommel een cursus Waterplanten. Donderdagavond is er in Veldhoven een avondcursus waarin je alle ins en outs leert van waterplanten. Waar kan je ze vinden? Hoe onderscheid je ze van elkaar? Waar moet je op letten? Zaterdag wo...
[Lees verder...]
Gezocht: Tellers nectarplanten op vlinderroutes FLORON
1-5-2018 09:41:00  
Voor het project Mijn berm bloeit! zoeken FLORON en De Vlinderstichting naar tellers van nectarplanten op bestaande vlinderroutes. Benieuwd om welke vlinderroutes het gaat? Download het overzicht en meld je aan voor een route via meetnet@vlinderstichting.nl.
[Lees verder...]
FLORON pleit voor meer voorzichtigheid bij aanplant exoten FLORON
30-4-2018 11:23:00  
In de openbare ruimte en particuliere tuinen worden veel niet-inheemse soorten geplant vanwege hun decoratieve en/of functionele waarde. Een deel van deze aangeplante exoten is in staat te verwilderen in Nederland en een nog kleiner deel hiervan ontwikkeld zich tot een invasieve plant. Dit kan grote...
[Lees verder...]
Bostulpen in Zeeland; heden en verleden FLORON
27-11-2017 09:03:00  
Floristen uit Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de historische en huidige verspreiding van Bostulpen in Zeeland. Het rapport met de bevindingen en adviezen voor beheer en bescherming is nu beschikbaar. Download het rapport "Bostulpen in Zeeland; heden en verleden". 
[Lees verder...]
Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland FLORON
23-11-2017 11:10:00  
PERSBERICHT 22 november 2017 Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- enmilieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplanbiodiversiteitsherstel voo...
[Lees verder...]
Natuurorganisaties en LTO Nederland zoeken samenwerking voor beter bermbeheer FLORON
6-11-2017 09:19:00  
Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en in...
[Lees verder...]
Page:   of 1