Ingaven voor 'Roline Eikelboom'


02

Vanaf mei tot en met oktober wordt wederom de reeks praktische workshops gegeven over het beheer van acht levensgemeenschappen

[Lees verder...]

28
Mensen een inspirerende en feestelijk ervaring in de natuur bezorgen.
Dat is wat Fête de Nature wil bereiken. Niet op één plek maar door heel
Nederland. Iedereen kan zijn eigen activiteit organiseren, groot of klein. Op
de heide, in een park of gewoon in je eigen achtertuin. Traditionele
natuuractiviteiten, maar vooral ook onverwachte en verrassende combinaties.
Ontdek hoe mooi en hoe dichtbij de natuur is.

[Lees verder...]

17

De Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt per 1 januari 2014 opgeheven wegens financiële tekorten. Deze stichting zorgde tot dusver voor de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna, de NDFF. De Stichting VOFF heeft vanaf het begin intensief meegewerkt aan deze gezamenlijke databank. Op dit moment zijn er in de NDFF meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren opgeslagen.

[Lees verder...]

13

De VOFF en Soortenbescherming Nederland organiseren zaterdag 18 januari 2014 het eerste flora en faunacongres in Nijmegen. Centraal staan de activiteiten die door vrijwilligers en hun organisaties ontplooid worden op het gebied van natuuronderzoek en - bescherming. 

 

[Lees verder...]

13
De motie die Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA) afgelopen donderdag indienden om de ondersteuning van groene vrijwilligers te ...

[Lees verder...]

Contact

Wij zijn gevestigd in Natuurplaza:

 

Postadres: 
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
secretaris@voff.nl

contact-colofon

Bezoekadres

SoortenNL is gevestigd in het Natuurplaza (gebouw Mercator Sciencepark III), op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bezoekadres:Natuurplaza (gebouw Mercator Sciencepark III)
Toernooiveld 16525 ED Nijmegen.

Route