SoortenNL - alle soorten tellen mee

SoortenNL is hét kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.

 

Bescherming

De aangesloten organisaties verzamelen kennis als basis voor onderzoek en de bescherming van soorten en hun leefgebieden. 

Leefgebieden

De betrokken organisaties brengen de verspreiding en ontwikkeling van soorten en hun leefgebieden in beeld. 

Onderzoek

Naast gegevensverzameling doen de organisaties van SoortenNL onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden.

Vrijwilligers

De soortenorganisaties vergaren kennis over verspreiding, voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse soorten met hulp van ruim 25.000 vrijwilligers die vanuit het hele land waarnemingen doorgeven. 

Natuurgegevens

Kwaliteit van de verzamelde natuurgegevens is een belangrijk speerpunt. Onderzoeksmethodieken en waarnemersprotocollen worden daarom voortdurend getoetst en indien nodig aangepast. 

Cursussen

 

Wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe kun je onderzoek doen naar vleermuizen of de korstmossen op je stoep? Welke padden leven er in ons (kikker)landje? Wat is eigenlijk natuur? Dat - en nog veel meer- leer je in de cursussen Planten en Dieren Herkennen (veldbiologie) van SoortenNL.

Tot nu toe heeft SoortenNL 3 cursussen verzorgd: Planten en Dieren Herkennen, Wintereditie Planten en Dieren Herkennen en Kennisspecial Soorten Herkennen en Beschermen voor Groene Trainees. 

 

Lees meer

 

 

      

 

Nieuws

Stem voor natuur! Lees meer

Stem voor natuur!

Vandaag heeft de natuur jou nodig! Namens 90 organisaties en miljoenen Nederlanders roepen we daarom op: stem vóór de natuur. #nietzondernatuur #ps23 #ws23 #ikstemvoormeernatuur #ikstemnatuurlijk

Facebook

Het is een natte week in maart, en dat betekent dat amfibieën vol in het zicht zijn. De paddentrek is in volle gang en daarom is het de Week van het amfibie! RAVON schreef dit Natuurbericht erover.
icon
Soortennl
29-3-2023
0 0
De cedergrondbekerzwam is een echte maartpaddenstoel. Bij ons is het een cultuurvolger, want deze soort groeit bij ceders. Die komen hier van nature niet voor en je vindt deze paddenstoel dan ook bijna uitsluitend in tuinen, parken en begraafplaatsen. Ceders zijn exoten en de vraag die dan opkomt: is de cedergrondbekerzwam dat ook? Het is de week van de cedergrondbekerzwam.
icon
Soortennl
21-3-2023
3 0
Load more posts Loading

Twitter

RT @RAVON: 𝗗𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗔𝗺𝗳𝗶𝗯𝗶𝗲 🐸🦎| Of het nu om de bruine kikker, kleine watersalamander of de gewone pad gaat; allemaal
icon
SoortenNL
28-3-2023
0 6
#WeekVan het amfibie: De gewone pad heeft de afgelopen weken met gevaar voor eigen leven, niet alleen weer en wind getrotseerd maar ook dodelijke wegen overgestoken, om vanuit zijn winsterslaap de voortplantingswateren te bereiken. https://t.co/tHiMIzolOl
icon
SoortenNL
28-3-2023
12 3
Load more posts Loading
Back To Top