Symposium "Van de regen in de ... droogte"
Symposium "Van de regen in de ... droogte"

Symposium "Van de regen in de ... droogte"

Tegen welke uitdagingen lopen boeren, waterschappen, overheden, terreinbeheerders en soortenorganisaties aan? En hoe kunnen we van elkaar leren en samenwerken aan oplossingen tegen verdroging? Die vragen staan centraal tijdens het symposium: Van de regen in de… droogte! Op 30 juni in het Maria Montessorigebouw in Nijmegen. Bekijk het programma en meld je aan!

Het is tijd voor het verhaal van de natuur
Het is tijd voor het verhaal van de natuur

Het is tijd voor het verhaal van de natuur

Op 10 juni presenteerde de minister maatregelen om uit de stikstofimpasse te komen. Die maatregelen zijn ingrijpend en het is goed invoelbaar dat het bij veel boeren tot onrust leidt. Maar veel media vergroten deze onrust uit waardoor de debatten verharden. En het verhaal van de natuur wordt onvoldoende verteld.

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet
Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Vandaag presenteerde minister Van der Wal de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen.

Weekend Groen Traineeship Gelderse Poort
Weekend Groen Traineeship Gelderse Poort

Weekend Groen Traineeship Gelderse Poort

Als afsluiting van de 'kennisspecial flora en fauna' in het kader van het Groen Traineeship ging SoortenNL dit weekend met 100 jongeren de natuur in. 

Meet up Basiskwaliteit Natuur 23 mei
Meet up Basiskwaliteit Natuur 23 mei

Meet up Basiskwaliteit Natuur 23 mei

Op 23 mei jl. organiseerde SoortenNL een Meet Up over Basiskwaliteit Natuur. Heb je de bijeenkomst gemist? Dan kun je hem nu terugkijken. 

Let op reptielen bij aanpak effecten stikstof
Let op reptielen bij aanpak effecten stikstof

Let op reptielen bij aanpak effecten stikstof

Deel 7 in de reeks sluipmoordenaar stikstof: reptielen, die niet alleen last hebben van stikstof, maar vaak ook van het herstelbeheer dat we uitvoeren om de negatieve effecten van de depositie terug te dringen.

Natuurgegevens
Natuurgegevens

Natuurgegevens

Kwaliteit van de verzamelde natuurgegevens is een belangrijk speerpunt. Onderzoeksmethodieken en waarnemersprotocollen worden daarom voortdurend getoetst en indien nodig aangepast. Op die manier is er al dennialang een enorme hoeveelheid kennis over de natuur verzameld; kennis die dagelijks gebruikt wordt bij wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en monitoring van natuurbeleid en –beheer.

Een belangrijk instrument hierbij is het netwerk ecologische monitoring (NEM) waarmee in samenwerking met het centraal bureau voor statistiek (het CBS) per soort of per soortgroep de trends in Nederland nauwlettend worden bijgehouden.

Een ander belangrijk instrument is de Nationale Databank Flora en Fauna die in samenwerking met BIJ12 wordt beheerd in opdracht van de Provincies, Rijkswaterstaat, het Rijk en de Terreinbeheerders. De gegevens uit de meetnetten worden daarin samengevoegd met natuurgegevens uit andere inventarisaties en telprojecten en uit portalen zoals telmee.nl, tuintelling.nl en waarneming.nl.

Onderzoek
Onderzoek

Onderzoek

De organisaties binnen het netwerk fungeren als expertisecentrum op het gebied van soortgroepen. Behalve gegevensverzameling doen ze ook onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden en de invloed van milieufactoren zoals gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, nitraat, klimaat, lichtvervuiling en naar de invloed van bijv. dierziektes op dierpopulaties. Gedetailleerde informatie over het onderzoek is te vinden op de websites van de aangesloten organisaties.

Vrijwilligers
Vrijwilligers

Vrijwilligers

De soortenorganisaties vergaren kennis over verspreiding, voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse soorten met hulp van ruim 25.000 vrijwilligers die vanuit het hele land waarnemingen doorgeven. Dat kan op allerlei manieren; van laagdrempelige publieksprogramma’s (tuintelling) en karteringsprojecten (atlassen) tot aan specialistische meetprogramma’s (vaak onderdeel van netwerk ecologische monitoring). Ook zijn er veel mensen actief met beschermingsprojecten zoals het overzetten van padden (padden.nu) of het beheren van natuurgebieden en landschapselementen (hakhout.info). Hierbij wordt veel samengewerkt met terrein- en landschapsbeheerders.

Bescherming
Bescherming

Bescherming

De organisaties verzamelen kennis als basis voor onderzoek en de bescherming van soorten. Daarbij gaat het zowel om bescherming van individuele soorten als om bescherming van hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.

RSS
Back To Top