Natuurherstel moet ook gaan over herstel van de relatie tussen mens en natuur
Natuurherstel moet ook gaan over herstel van de relatie tussen mens en natuur

Natuurherstel moet ook gaan over herstel van de relatie tussen mens en natuur

Onlangs verscheen het Living Planet report waaruit blijkt dat de kwaliteit van de natuur nog altijd ver beneden de maat is. Akkerkruiden, weidevogels, graslandvlinders, graslandpaddenstoelen, akkervogels en kleine marters zoals wezel en hermelijn gaan achteruit met percentages rond de 80 procent. Maar als je flora en fauna wilt herstellen, stuit je op de vraag: wanneer is het eigenlijk goed?

Living Planet Report 2023
Living Planet Report 2023

Living Planet Report 2023

Uit het nieuwste Living Planet Report Nederland 2023 -Kiezen voor natuurherstel- blijkt dat de Nederlandse natuur er over het geheel genomen nog steeds slecht aan toe is. Lees het report hier. 

RSS
Back To Top