Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur
Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur

Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur

Recent is een rapport verschenen van de stichting Samenleven, landbouw en natuur met als titel "Natuur anno 2023: vallen of opstaan?". Daarbij worden personen bedankt met de impliciete suggestie dat zij achter de gevolgde werkwijze en de gepresenteerde conclusies staan. Ondergetekenden ervaren dit bedankje als misleidend. 

Meetsoorten voor Basiskwaliteit Natuur
Meetsoorten voor Basiskwaliteit Natuur

Meetsoorten voor Basiskwaliteit Natuur

Rapport dat zich richt op het bepalen van de Basiskwaliteit ván Natuur aan de hand van een praktisch hanteerbare set soorten. Het biedt daartoe een soortenlijst vanuit verschillende soortgroepen. 

RSS
Back To Top