Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur
Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur

Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur

Recent is een rapport verschenen van de stichting Samenleven, landbouw en natuur met als titel "Natuur anno 2023: vallen of opstaan?". Daarbij worden personen bedankt met de impliciete suggestie dat zij achter de gevolgde werkwijze en de gepresenteerde conclusies staan. Ondergetekenden ervaren dit bedankje als misleidend. 

RSS
Back To Top