09
Geachte heer Timmermans, Met de komst van uw Green Deal gaf u ons, 12 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties én haar miljoenen aanha...

[Lees verder...]

08
De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben: grondstoffen, schoon water, een vruchtbare bodem, verkoeling, droge voeten en ontspanning. Maar de biod...

[Lees verder...]

12
  Voor wie eens wil nalezen hoe een echte oplossing van de #stikstofcrisis eruit kan zien; lees het in het Plan van Aanpak
18
Wikipedia is na google de meest gebruikte website ter wereld. Wat je ook zoekt, je komt bijna altijd uit bij deze digitale encyclopedie. Dat geldt ook...

[Lees verder...]

14
De Groene11 zoekt Adviseur Public Affairs (Ervaren)Dertien landelijke natuur- en milieuorganisaties hebben voor hun politieke beleidsbeïnvloeding...

[Lees verder...]

10
Vertrouwen in de Toekomst heeft geen aandacht voor natuur   De gezamenlijke natuurorganisaties (LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Sti...

[Lees verder...]

04
Onderzoek motivaties en drijfveren Groene Vrijwilligers Doet u groen vrijwilligerswerk, via een organisatie of als burgerinitiatief? Telt u planten o...

[Lees verder...]

07
Er komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft staatssecretaris Van Dam definitief t...

[Lees verder...]

04
Drs. E.J. Schippers p/a Tweede Kamer postbus 20018 2500 EA Den Haag De Bilt, 1 mei 2017 Geachte mevrouw Schippers, Wilt u alstublieft de z...

[Lees verder...]

21
Iedereen weet dat het slecht gaat met de natuur op het boerenland. En iedereen weet dat een mooi landschap alleen kan blijven bestaan wanneer het goed...

[Lees verder...]

16
Workshop vlinders – en andere natuurzaken – op WIKIPEDIA Zaterdag 18 maart 11.00 – 15.00 uur Kantoor Vlinderstichting Mennoni...

[Lees verder...]

06
Op 10 maart wordt in de Radiant tuin in Buren (Gld) het manifest “De kracht van de groene vrijwilliger” ondertekend door vertegenwoordiger...

[Lees verder...]

10
Heb jij een affiniteit met de natuur? Wil jij de kennis die je hebt delen met de hele wereld? Kom dan ons Wikimedia Project Natuur team versterken! ...

[Lees verder...]

28
Mensen een inspirerende en feestelijk ervaring in de natuur bezorgen.
Dat is wat Fête de Nature wil bereiken. Niet op één plek maar door heel
Nederland. Iedereen kan zijn eigen activiteit organiseren, groot of klein. Op
de heide, in een park of gewoon in je eigen achtertuin. Traditionele
natuuractiviteiten, maar vooral ook onverwachte en verrassende combinaties.
Ontdek hoe mooi en hoe dichtbij de natuur is.

[Lees verder...]

17

De Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt per 1 januari 2014 opgeheven wegens financiële tekorten. Deze stichting zorgde tot dusver voor de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna, de NDFF. De Stichting VOFF heeft vanaf het begin intensief meegewerkt aan deze gezamenlijke databank. Op dit moment zijn er in de NDFF meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren opgeslagen.

[Lees verder...]

13

De VOFF en Soortenbescherming Nederland organiseren zaterdag 18 januari 2014 het eerste flora en faunacongres in Nijmegen. Centraal staan de activiteiten die door vrijwilligers en hun organisaties ontplooid worden op het gebied van natuuronderzoek en - bescherming. 

 

[Lees verder...]

13
De motie die Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA) afgelopen donderdag indienden om de ondersteuning van groene vrijwilligers te ...

[Lees verder...]

11
Onlangs is bij de achterban van de KNNV en alle PGO’s een themanummer van het KNNV-tijdschrift Natura over exoten op de mat gevallen. Dit nummer...

[Lees verder...]

01
Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat bezoekers zich welkom voelen in de natuur? Welke rol spelen de natuur- en recreatieorganisaties bij het aantrekkelijk maken van natuur en landschap in de toekomst? En hoe kan dit een meerwaarde opleveren voor het natuurbeheer?
Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de Kennisdag 'Welkom in de natuur' op donderdag 29 november 2012 op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp

[Lees verder...]

15
Samenwerking  Stichting VOFF - Staatsbosbeheer

Titia Wolterbeek  (directeur Vlinderstichting/secretaris Stichting VOFF) en Herman Sieben (directeur Staatsbosbeheer)  ondertekenden zaterdag 8 juni een samenwerkingsovereenkomst.  

[Lees verder...]

Contact

Wij zijn gevestigd in Natuurplaza:

 

Postadres: 
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
secretaris@voff.nl

contact-colofon

Bezoekadres

SoortenNL is gevestigd in het Natuurplaza (gebouw Mercator Sciencepark III), op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bezoekadres:Natuurplaza (gebouw Mercator Sciencepark III)
Toernooiveld 16525 ED Nijmegen.

Route