13
De motie die Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA)
afgelopen donderdag indienden om de ondersteuning van groene vrijwilligers te
borgen, is aangenomen. Hiermee geeft de politiek gehoor aan de succesvolle oproep
‘ik wil dit blijven doen’ zoals de groene vrijwilligers en hun organisaties
(onder andere Landschapsbeheer Nederland, de Vlinderstichting, RAVON en de
Zoogdiervereniging) die onlangs gedaan hebben.

Het aannemen van de motie betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma van
de Tweede Kamer de opdracht heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de
bezuinigingen op natuur en de decentralisatie van het beleid niet ten koste
gaan van de coördinatie en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de natuur.
Er zijn naar schatting 100.000 vrijwilligers werkzaam in de natuur. Ze houden
zich onder andere bezig met het knotten van wilgen, het aanleggen van
broeihopen voor ringslangen en het inventariseren van natuurgebieden. De
afgelopen twee jaar werden deze activiteiten succesvol ondersteund door de
regeling Groen en Doen.

 

Meer informatie: secretaris@voff.nl