13
Met het congres willen we alle sleutelfiguren die met soorten bezig is, of het nu gaat om tellen of beschermen bij elkaar brengen zodat iedereen kan leren van elkaars activiteiten en gestimuleerd wordt om samen nieuwe projecten op te zetten. Het achterliggende doel is dat we laten zien dat we een netwerk zijn en dat we ons netwerk versterken door ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Dit congres wordt gefinancierd van uit de NDFF via het programma Capacity Building.

Deelname is gratis, wel is het belangrijk je tijdig aan te melden en daarbij aan te geven welke workshops (2 per persoon) je voorkeur genieten. Aanmelden kan via de volgende link: http://www.ravon.nl/ffcongres14

Begin januari ontvangt je het definitieve programma en een routebeschrijving.

Het voorlopig programma is:
9.30    Ontvangst met koffie en thee

10.00  Presentatie ‘Alle soorten tellen mee’, missie statement van de VOFF / Soortenbescherming

10.30  Flitspresentaties (4 min. Per presentatie)

 • 1. Vrijwilligersinventarisaties en lokale netwerken
 • 2. Geocashing
 • 3. Duizend soorten dag
 • 4. Digitale determinatiesleutels
 • 5. Crowd funding: de vuursalamander
 • 6. Stadsgrachtenmonitoring
 • 7. Populatiemodellen
 • 8. Nationale Databank Flora en Fauna 2.0
 • 9. DNA barcoding
 • 10. In de ban van de ringslang / groen en doen
 • 11 .Hopping detector: vleermuizen in de tuin

12.00 Aankondiging Fête de la Nature

12.15  Lunch

14.00  Workshops; 2 x 1 uur

 • 1. Techniek voor waarnemers: welke leuke dingen kunnen we ontwikkelen voor onze waarnemers en vrijwilligers?;
 • 2. Methode voor onderzoek: hoe zet je zelf een meetnet op en aan welke andere vormen van wetenschappelijk onderzoek kan je deelnemen?;
 • 3. Netwerken: hoe bereik je nieuwe doelgroepen en wat kan je met nieuwe media?;
 • 4. Stadsnatuur: wat kan je allemaal met de stad als natuurgebied?

16.00  Presentatie Jaaroverzicht Natuur (door Naturalis)
16.30  Borrel 

We hopen je te zien op zaterdag 18 januari 2014, Natuurplaza, Toernooiveld 1 in Nijmegen