17

Werken aan een duurzame oplossing.Het ministerie van Economische Zaken heeft de afgelopen jaren garant gestaan voor de financiering van de NDFF, die ontwikkeld is door de Stichting GaN en vele betrokken partners. Toen het ministerie eind 2012 aangaf niet langer als enige partij op te willen draaien voor de tekorten, hebben wij samen met een aantal andere organisaties hard gewerkt aan een duurzame oplossing, om de toekomst van de NDFF veilig te stellen. Op dit moment worden hierover, samen met de terreinbeheerders, de Rijksoverheid en de provincies als belangrijkste trekkers, de laatste afspraken gemaakt. Het spreekt vanzelf dat wij daar heel blij mee zijn.Onmisbaar voor bescherming

Al sinds de oprichting van de  NDFF werken wij intensief mee aan de totstandkoming van de databank. Zo hebben wij al onze waarnemingen en die van onze vrijwilligers in de NDFF ondergebracht. Wij vinden een Nationale databank, waarin gegevens beschikbaar zijn voor álle toepassingen, heel belangrijk. Actuele en betrouwbare informatie over planten en dieren is onmisbaar voor ons doel: de bescherming van vlinders en libellen. Dit doel kunnen wij alleen bereiken wanneer iedereen rekening kan houden met de planten en dieren die ergens voorkomen. Bijvoorbeeld de natuurbeheerder die de soort graag wil helpen, de projectontwikkelaar die er rekening mee moet houden, of de onderzoeker die meer informatie nodig heeft. Voor het werk van de PGO's is en blijft de NDFF van essentieel belang. Wij zullen dan ook blijven werken aan het op een veilige manier beschikbaar stellen van betrouwbare informatie over de verspreiding van soorten. Zo kan iedereen bijdragen aan de bescherming van deze kwetsbare dieren.