21
Iedereen weet dat het slecht gaat met de natuur op het boerenland. En iedereen weet dat een mooi landschap alleen kan blijven bestaan wanneer het goed onderhouden wordt. Patrijs, argusvlinder, grutto, kale jonker………je moet er steeds meer naar zoeken om ze nog te zien te krijgen. We weten ook allemaal hoe dit komt: het platteland is grotendeels ongeschikt geworden voor veel soorten omdat ze niet meer de tijd en de ruimte krijgen om voor hun nageslacht te zorgen. De belangrijkste driver achter de veranderingen die op het platteland zijn doorgevoerd, vindt zijn oorsprong in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 

Ooit opgericht om ter voorkoming van honger, maar nu totaal doorgeslagen in een richting waarin het produceren ten behoeve van de export het belangrijkste lijkt te zijn en de natuurwaarden, het landschap en de culturele identiteit van het platteland daaraan opgeofferd worden.

Op dit moment wordt nagedacht over een nieuw GLB. Dat is een proces van jaren, waar je als burger niet heel veel van merkt, maar waar je wel degelijk een rol in kunt spelen. De Europese Unie is een online consultatie gestart waar burgers en organisaties tot 2 mei aan kunnen geven hoe ze tegen het nieuwe GLB aankijken. De consultatie is in het Engels. De Europese natuurorganisaties hebben aangegeven wat zIJ denken dat de beste antwoorden zijn op de gestelde vragen - het staat eenieder natuurlijk vrij om hierop te variëren. Het belangrijkste is dat Heel Veel mensen de consultatie invullen - de lobby achter de MeerMeerMeer productiemachine is groot en invloedrijk, het enige dat wij daar tegen in stelling kunnen brengen is de macht van het getal.   

De consultatie over de vogel- en habitatrichtlijn heeft laten zien dat deze macht wel degelijk reëel is. Deze werd uiteindelijk door meer dan een half miljoen mensen ondertekend, een zo groot aantal dat Brussel er niet meer omheen kon om deze consultatie zwaar mee te laten wegen in de besluitvorming over de richtlijn. Het resultaat was dat de richtlijnen behouden bleef. Het kan dus, invloed op de besluitvorming in Brussel uitoefenen als individu. Daarom: klik op de onderstaande link, kijk naar de voorbeeldantwoorden onderin, voeg eventueel het logo van uw organisatie of werkgroep toe, en deel dit bericht met anderen. 

https://www.living-land.org/join-us/