14
De Groene11 zoekt Adviseur Public Affairs (Ervaren)Dertien landelijke natuur- en milieuorganisaties hebben voor hun politieke beleidsbeïnvloeding onder de naam Groene11 een vooruitgeschoven post in Den Haag. De Groene11 informeert en adviseert de aangesloten organisaties over voor hen relevante ontwikkelingen in politiek Den Haag en treedt desgevraagd namens hen op. Daartoe worden er vanuit de Groene11 nauwe contacten onderhouden met tal van relevante stakeholders met als zwaartepunt de leden van de Tweede Kamer en hun medewerkers.De Groene11 wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal van de aangesloten organisaties en valt arbeidsrechtelijk onder Natuur & Milieu.Wegens vertrek van een van de adviseurs zijn wij op zoek naar een:

Ervaren adviseur public affairs (32-36 uur), strategisch en communicatief.

Wat ga je doen?In samenwerking met de andere adviseur public affairs ga je de aangesloten organisaties informeren en adviseren over voor hen van belang zijnde ontwikkelingen in politiek Den Haag. Daartoe maak je onder andere verslagen van relevante overleggen in de Tweede Kamer, informeer en adviseer je de aangesloten organisaties over voor hen belangrijke onderwerpen en de daarbij behorende belangrijke spelers in met name de Tweede Kamer. Je brengt desgevraagd de boodschap van aangesloten organisaties over naar de politiek. Je functioneert als strategisch adviseur en informatie- en coördinatiepunt voor de eigen lobbyisten van de aangesloten organisaties.

Wie zoeken wij?Je bent een professional met academisch denk- en werkniveau, liefst bekend met de wereld van natuur- en milieuorganisaties en je hebt affiniteit met de onderwerpen waar deze organisaties aan werken. Je kent de werking van het politieke en ambtelijke krachtenveld in Den Haag en je hebt een relevant relatienetwerk in de Haagse politiek. Je kunt uit de voeten met een rol als strategisch adviseur van dertien zeer verschillende organisaties. Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn goed, je hebt overtuigingskracht, bent resultaatgericht en je kunt tactisch en strategisch opereren. Je bent flexibel en ziet er het nut van in om tot s ’avonds laat in de Kamer debatten te volgen. Last but not least, je bent vooral ook een politieke junkie.

Wij vragen veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Een uitdagende baan met veel externe contacten in een dynamisch werkveld. Je werkt met enthousiaste collega’s op het kantoor van de Groene11 zelf en bij de aangesloten organisaties. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 5.051,08,- (schaal 11) bij een 40-urige werkweek. Daarnaast kennen we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 23 vakantiedagen en 12 ATV dagen bij een volledige werkweek van 40 uur en een NS-jaarkaart. In eerste instantie bieden we je een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid wordt dit verlengd voor onbepaalde tijd. Een assessment of het nabellen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.

Reacties uiterlijk 19 februari 2018 via e-mail richten aan dhr H. Bartelink: info@landschappen.nl
Er zijn twee gespreksrondes die worden gepland op vrijdag 2 maart en vrijdag 9 maart.

Meer informatie?Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Karen van den Einden, senior adviseur public affairs Groene11. Zij is op vrijdagen telefonisch bereikbaar op: 06-42770230.