Soortenorganisaties

De Soortenorganisaties zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten. Zij beheren databanken met verspreidings- en ecologische gegevens die door duizenden vrijwilligers verzameld zijn. Zij werken daarbij samen met overheden, terreinbeheerders en wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland. De Soortenorganisaties  hebben in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd met betrekking tot veldbiologisch onderzoek, de ecologie van de Nederlandse flora en fauna en het beheren en interpreteren van monitorings- en verspreidingsgegevens. Deze expertise stellen zij beschikbaar aan derden. De Soortenorganisaties  hebben een ideële doelstelling en de opbrengst uit opdrachten komt dan ook ten goede aan natuurbescherming en nieuwe studies.